BVI-netværk

Forpligtende Netværk

Ude Børnehaven Bøgely er en af syv (otte) institutioner i Brede - Virum - Idrætsbyen (BVI) forpligtende netværk, som består af:

Børnehuset Langs Banen, Børnehuset Rosenlyst, Vuggestuen Garantien, Børnehuset Troldebo, Børnehuset Blå, Børnehuset Pilen, Ude Børnehaven Bøgely, samt den kommende Idrætsinstitution.

Netværkets samarbejde startede i efteråret 2012. Institutionerne i netværket skal indgå i et tæt forpligtende samarbejde, med det formål "at sikre en størrere koordination af den personalemæssige, pædagogiske og ledelsesmæssige udvikling. Styrke fællesskabet på dagtilbudsområdet og aflaste ledelserne administrativt, med henblik på at skabe mere tid til ledelse og pædagogisk udvikling.