Bøgely er normeret til 60 børn. Vi har tre børnegrupper, der er inddelt efter alder. Over hele dagen arbejder vi med pædagogiske funktionsrum, hvor børnene leger på tværs af grupperne med en veksling af voksenstyrede aktiviteter og ’fri’ leg. Samling og frokost foregår i egen gruppe, hvor aktiviteterne og læringen kan målrettes specifikt til den enkelte aldersgruppe. Alle børn starter når de er ca. 3 år som Myrer, året efter hvor de bliver 4 år er de Græshopper og det sidste år er børnene Brumbasser. Der er faste voksne tilknyttet hver gruppe, der følger børnene fra de starter i Bøgely til de begynder i sfo/skole.

Hver dag starter med et tilbud om morgenmad ml. kl. 7 og 8. Der er samtidig mulighed for at sidde og tegne/lave puslespil samt roligere lege på stuen ved siden af køkkenet.

Kl. 8 åbnes de fleste af børnehavens funktionsrum og pædagogiske aktiviteter startes op samtidig med at børnene kan lege selv på begge etager. I sommerhalvåret er alle ude og aktiviteter og måltider efter kl 8. foregår udendørs, såfremt vejret tillader det.

Kl. 9.30 er alle personaler og børn kommet og hver gruppe holder samling og får et stykke brød.

Kl. 10 er der gang i funktionsrummene ude og inde, med en blanding af voksenstyrede aktiviteter og fordybelsesleg på tværs af grupperne. Vi har evidens for, at børnene lærer af hinanden og aktiviteterne planlægges således, at der er læringsmål for alle aldersgrupper. De pædagogiske aktiviteter er ofte styret af et overordnet tema, som præger hele dagen i alle grupper.

Kl. 11.30 spiser alle grupper frokost og efterfølgende er der leg ude.

Kl. 14 spiser vi eftermiddagsfrugt og fortsætter oftest med at være ude til børnene bliver hentet (I vinterhalvåret og når det regner meget er vi selvfølgelig inde)

Ud over årlige forældresamtaler og den daglige snak, når barnet bringes/hentes, foregår Al kommunikation via BørneLynet. Der er digitale tavler i kælderen, hvor forældrene hver dag skal registrere når barnet er kommet og når det er gået igen. Her vil man også kunne læse om dagens begivenheder via dagbøger, se billeder og orientere sig om, hvad der ellers har og skal foregå i børnehaven. Ligeledes kan man derhjemme følge med i dette via smartphones og computere/ tablets.

Hvordan er dagligdagen bygget op (SE FAGHÅNDBOG)