Børnelynet

I løbet af efteråret 2013 overgik børnehavens kommunikationssystem til det digitale Børnelynet.

Når I starter i børnehaven skal I registrere jer på følgende måde:

http://www.ltk.dk/boernelynet I skal bruge jeres NEM ID

Derefter foregår yderlig kommunikation via dette medie. Der er digitale tavler i kælderen, hvor det er jeres pligt at registrere når barnet er kommet og når det er gået igen. Her vil man også kunne læse om dagens begivenheder, se billeder og orienterer sig om, hvad der ellers skal foregå i børnehaven. Ligeledes kan i derhjemme følge med i dette. Det er vigtigt at holde sig orienteret, da der kun i helt særlige tilfælde vil være orientering via sedler.